Postoj žiakov k drogám a zdravému životnému štýlu

Dňa 25. januára 2016 sme hravou formou zapojili všetkých žiakov II. stupňa do besedy na tému Postoj žiakov k drogám a zdravému životnému štýlu. Počas akcie sa žiaci aktívne zúčastnili pripravených hier, počas ktorých poukazovali na zdravý a nezdravý spôsob života. Cieľom bolo priviesť žiakov k zdravému životnému štýlu, ktorý by mal byť súčasťou ich každodenného života. Besedu zorganizovala koordinátorka prevencie v spolupráci s výchovným poradcom.

Urbanová, Helemik