Jazerské Vianoce 2015

Dňa 17. decembra 2015 sa žiaci našej školy zapojili do kultúrneho programu na Jazerských Vianociach. Program spestrili recitáciou, spevom a tancom. za krásne vystúpenie boli odmenení aplauzom a sladkou odmenou.


Koniarová