Vianočné popoludnie v ŠKD

V ŠKD sme sa po roku opäť stretli pri vianočnom stromčeku. Vianočné zvyky a tradície si naši žiaci pripomenuli 17. decembra. Deti mali pripravený krásny vianočný program, ktorý si prišla pozrieť aj p. riaditeľka a členovia Rady školy. K sviatočnej atmosfére okrem slávnostnej výzdoby prispeli aj koledy, sviečky, deťmi ozdobený stromček a stôl plný sladkostí. Všetci sme sa cítili príjemne a spokojne. Pokračovať v čítaní

Stolnotenisový turnaj

Dňa 8. decembra 2016 sa žiaci II. stupňa zúčastnili „Vianočného stolnotenisového turnaja pre špeciálne školy“ na Spojenej škole – Vojenská v Košiciach. Koklektív našej školy získal krásne 1. miesto. A. Balogová (9. r.), sa umiestnila na 3. mieste. Mimoriadne úspešní boli chlapci, ktorí sa umiestnili na popredných miestach – P. Balog (9. r.) – 1. miesto, J. Mižigár (8.A) – 2. miesto a D. Pohlodko (8.B) – 3. miesto.
Gratulujeme Pokračovať v čítaní