Záložka do knihy spája školy

Kniha je základom poznania, dobrá kniha nemá koniec. (R. D. Cumming)

Do tohto projektu sa naša škola zapojila už po tretíkrát. Našou partnerskou školou sa opäť stala Spojená internátna škola v Prievidzi na Úzkej ulici číslo 2. Témou 6. ročníka česko – slovenského projektu bola „Múdrosť ukrytá v knihách“. Pri realizácií projektu sme dbali predovšetkým o podporu čítania a vytvorenie priateľstiev medzi partnerskými školami. Deti si projekt obľúbili, radi svojimi prácami obdarúvajú iných a už teraz sa tešia na záložky, ktoré im pošlú deti z partnerskej školy, aby si ich mohli založiť do čítaniek, či svojej obľúbenej knihy. Pokračovať v čítaní