Návšteva múzea

Dňa 13. 10. 2015 žiaci I. stupňa navštívili Východoslovenské múzeum. V budove na Námestí Maratónu mieru si pozreli výstavu Lega s možnosťou pohrať sa, zložiť z kociek lega aj niečo svoje pre iných . V budove oproti, na Hviezdoslavovej 3, sme si pozreli expozíciu venovanú prírode karpatského regiónu. Deti najviac očarila zoologická časť. Starší žiaci si prezreli výstavu „Storočie v umení“ – sakrálne umenie a spôsob bývania do 18. storočia do začiatku 20. storočia. Pokračovať v čítaní