Záložka do knihy spája školy

Kniha je základom poznania, dobrá kniha nemá koniec. (R. D. Cumming)

Do tohto projektu sa naša škola zapojila už po tretíkrát. Našou partnerskou školou sa opäť stala Spojená internátna škola v Prievidzi na Úzkej ulici číslo 2. Témou 6. ročníka česko – slovenského projektu bola „Múdrosť ukrytá v knihách“. Pri realizácií projektu sme dbali predovšetkým o podporu čítania a vytvorenie priateľstiev medzi partnerskými školami. Deti si projekt obľúbili, radi svojimi prácami obdarúvajú iných a už teraz sa tešia na záložky, ktoré im pošlú deti z partnerskej školy, aby si ich mohli založiť do čítaniek, či svojej obľúbenej knihy. Pokračovať v čítaní

Dramatizácia rozprávky „O rybárovi a zlatej rybke“

21. októbra si deti v ŠKD zahrali rozprávku „O rybárovi a zlatej rybke“. Počas dramatizácie žiaci využili niektoré nástroje z Orffovho inštrumentára (triangel, činely, xylofón), ktoré vhodne podfarbili atmosféru celej rozprávky. Cieľom spoločného popoludnia bolo prispieť hravou formou k rozvoju slovnej zásoby žiakov. Objavili sme aj nový talent, čo nás potešilo. Pokračovať v čítaní

Návšteva múzea

Dňa 13. 10. 2015 žiaci I. stupňa navštívili Východoslovenské múzeum. V budove na Námestí Maratónu mieru si pozreli výstavu Lega s možnosťou pohrať sa, zložiť z kociek lega aj niečo svoje pre iných . V budove oproti, na Hviezdoslavovej 3, sme si pozreli expozíciu venovanú prírode karpatského regiónu. Deti najviac očarila zoologická časť. Starší žiaci si prezreli výstavu „Storočie v umení“ – sakrálne umenie a spôsob bývania do 18. storočia do začiatku 20. storočia. Pokračovať v čítaní