KROS ‚2015

Dňa 28.5.2015 naša škola v spolupráci s občianskym združením Zober loptu, nie drogy a ŠTUMP zorganizovala už 21. Ročník športovo-branného preteku KROS´2015. Športovej akcie sa zúčastnilo 40 pretekárov zo 4 špeciálnych základných škôl z košického a prešovského kraja. Preteky pozostávali z behu na 350 m (pre dievčatá), 550 m (pre chlapcov) spojeného s prekonávaním prírodných a umelých prekážok a z hodu granátom na cieľ. Dievčatá i chlapci bežali tak, aby získali čo najlepší čas pre seba, ale aj pre kolektív.

Najlepší v kategórii jednotlivcov boli:

dievčatá

  1. Alžbeta Balogová (8.roč.)ŠZŠ Rovníková Košice „A“
  2. Simona Horváthová (6.A) ŠZŠ Rovníková Košice „A“
  3. Perla Horváthová (6.B) ŠZŠ Rovníková Košice „B“

chlapci

  1. Leon Gaži ŠZŠ Inžinierska Košice
  2. Miroslav Ďuráško ŠZŠ Odborárska Košice
  3. Patrik Balog ŠZŠ Odborárska Košice

Víťazi boli odmenení diplomom, medailou a tričkom. V hodnotení škôl sa najlepšie umiestnila ŠZŠ Rovníková „A“, ktorá získala aj putovný pohár riaditeľky školy, 2. miesto získala ŠZŠ Odborárska, 3. miesto ŠZŠ Inžinierska, 4. miesto ŠZŠ Rovníková „B“ a 5. miesto SŠI Spišské Vlachy.

Každý účastník KROSu dostal sladkú odmenu a prívesok. Všetkým gratulujeme k dobrým športovým výkonom a pripomíname, že nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať za spoluprácu OZ Zober loptu, nie drogy (ceny pre víťazov – diplomy, medaily, tričká, spomienkové predmety, sladkosti, zabezpečenie pitného režimu pre športovcov) a tiež OZ ŠTUMP (občerstvenie pre všetkých účastníkov, ceny pre družstvá). Veríme, že naša spolupráca s nimi bude pokračovať aj v budúcnosti.

Koniarová