KROS ‚2015

Dňa 28.5.2015 naša škola v spolupráci s občianskym združením Zober loptu, nie drogy a ŠTUMP zorganizovala už 21. Ročník športovo-branného preteku KROS´2015. Športovej akcie sa zúčastnilo 40 pretekárov zo 4 špeciálnych základných škôl z košického a prešovského kraja. Preteky pozostávali z behu na 350 m (pre dievčatá), 550 m (pre chlapcov) spojeného s prekonávaním prírodných a umelých prekážok a z hodu granátom na cieľ. Dievčatá i chlapci bežali tak, aby získali čo najlepší čas pre seba, ale aj pre kolektív. Pokračovať v čítaní

Rozprávkové jazero – jubilejný 20. ročník

„Vyrastal som na rozprávke. Prvé modlitby som odriekal. Nerozumel som im. Prvým rozprávkam som rozumel.“ Toto je vyznanie nášho spisovateľa Milana Rúfusa. Je to inšpirácia pre učiteľov ŠZŠ v Košiciach, ktorí denne učia žiakov poznávať svet, chápať život, orientovať sa v ňom. Rozprávku si zvolili ako prostriedok a zároveň modlitbu, ktoré vedú k objavovaniu a pochopeniu takých pojmov ako je láska, dobro, zlo, priateľstvo. Pokračovať v čítaní

Krajská športová súťaž – Vybíjaná dievčat špeciálnych základých škôl

Dievčatá z II. stupňa – Lucia Balogová z 9. roč., Alžbeta Balogová,  Roxana Mročová a Kristiána Lévayová z 8. roč., Mária Horváthová a Františka Baloghová zo 7. A a Simona Horváthová zo 6. A sa dňa 13.5.2015 zúčastnili krajského kola vo vybíjanej dievčat v Spišských Vlachoch. Kolektívna hra, disciplína a dravosť ich priviedla na stupienok víťazov. Umiestnili sa na krásnom mieste. Dievčatám nechýbal tímový duch, navzájom spolupracovali a hrali fair play. Pokračovať v čítaní

Dramatizácia rozprávky v ŠKD

V utorok 5. 5. 2015, sme sa v ŠKD opäť hrali s rozprávkou. Tentoraz sme si zahrali rozprávky Koza rohatá a jež. Po jej vypočutí si deti nacvičili repliky kozy a zvierat a mohlo sa hrať. Využili sme aj Orffove hudobné nástroje, takže celé divadlo bolo umocnené aj hudbou. O tom, že sa to deťom páčilo, svedčí dokumentácia. Pokračovať v čítaní