Festival našej planéty

Dňa 24. apríla pripravila Nadácia Kosit pred Auparkov v Košiciach pre žiakov základných škôl Festival našej planéty.

Ježko Separko na oslavu Dňa Zeme pripravil pre deti pestrý program – tvorivé dielne, ekohry. Žiaci mohli vidieť prvý mobilný monitorovací emisný a imisný voz a zistili, ako sa dá žiť na našej planéte ekologickejšie. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Získali nielen nové vedomosti, ale sa aj zabavili.

Koniarová