Pebble Art v ŠKD

Keďže naše deti sú šikovné, tvorivé, pod vedením vychovávateliek si nazbierali kamene, kamienky a rôzny prírodný materiál. Popoludnie 14. 4. 2015 sme v ŠKD maľovali a maľovali, a pod vedením p. vychovávateľky Ľ. Nagyovej tvorili a tvorili. Vznikli krásne obrázky ktorými vyzdobíme našu eko-triedu.

Dzurňáková