Jarný turnaj v prehadzovanej

Dňa 28. apríla desať dievčat druhého stupňa reprezentovalo našu školu v prehadzovanej a zároveň sa zapojili do projektu „Zober loptu a nie drogy“. Dievčatá bojovali do posledných síl. Družstvá boli vyrovnané, naše dievčatá sa umiestnili na IV. mieste.

Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov do ďalších súťaží. Pokračovať v čítaní

Festival našej planéty

Dňa 24. apríla pripravila Nadácia Kosit pred Auparkov v Košiciach pre žiakov základných škôl Festival našej planéty.

Ježko Separko na oslavu Dňa Zeme pripravil pre deti pestrý program – tvorivé dielne, ekohry. Žiaci mohli vidieť prvý mobilný monitorovací emisný a imisný voz a zistili, ako sa dá žiť na našej planéte ekologickejšie. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Získali nielen nové vedomosti, ale sa aj zabavili. Pokračovať v čítaní

Návšteva spaľovne

Dňa 13. apríla sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do areálu Kosit v Kokšov-Bakši. Program pre žiakov a jednotlivé aktivity sa uskutočnili v Centre environmentálnej výchovy. Deti sa zábavno-náučnou formou učili vážiť si prírodu. Teoretická časť pozostávala z krátkych filmov a prezentácií. Prostredníctvom nich mohli deti lepšie pochopiť kedy odpady neúmerne zaťažujú prírodu, načo slúžia zberné dvory a čo je to recyklácia. Zapájali sa do ekohier a prostredníctvom zadaných úloh si prakticky vyskúšali triedenie odpadu. Žiaci mali možnosť vidieť recykláciu, ako sa odpad mení na surovinu a ako funguje spaľovňa, ktorá pomáha chrániť životné prostredie.

Návšteva spaľovne a jednotlivé aktivity motivovali žiakov k aktívnemu zapájaniu sa do procesu separácie a recyklácie, a tým formovali aj ich ekologickú kultúru.

Pokračovať v čítaní