Spolužitie bez násila – hry na riešenie konfliktov v ŠKD

Riešenie konfliktov nie je vždy jednoduché. Rozprávka od V. Sutajeva „O jabĺčku“ nám pomohla pochopiť, aká je dôležitá spoločná dohoda ak chceme, aby zvíťazila spravodlivosť. Medveď rozsúdil zvieratká, ktoré sa hádali o jabĺčko.
Deti si rozprávkou zahrali aby cez zážitok získali skúsenosť a poučenie. Zahrali si aj niekoľko hier v modelových situáciách. Za odmenu dostalo každé dieťa kúsok jabĺčka. Prežili sme spolu krásne slnečné popoludnie.

Tomičová