Prvá pomoc ŠKD

V utorok sme si precvičili ako sa zachovať , keď sa nám, alebo niekomu inému stane úraz. Zopakovali sme si dôležité telefónne čísla, ale aj to ako správne nahlásiť nehodu, úraz. Deti si cez modelové situácie overili svoje vedomosti z prvej pomoci. Popoludnie bolo zaujímavé a náučné.

Nagyová Ľ.