Rozprávka „O troch prasiatkach“ – dramatizácia

Kto by nemal rád rozprávky? Deti v ŠKD ich aj veľmi radi hrajú. Sami si zhotovili rekvizity domčekov (slamený, drevené, tehlový) a napísali texty piesní pre prasiatka. Učili sa cez zážitok. Dramatizácia bola zameraná na rozvoj komunikačných schopností, rozvoj zmyslového vnímania, sluchového a hmatového vnímania. Deti si rozvíjali slovnú zásobu tým, že tvorivo a samostatne vymýšľali texty pre vlka a prasiatka. Zaspievali si, hrali s maňuškami a spolu sme strávili krásne popoludnie.

Tomičová