Matematická olympiáda

Dňa 26. 11. 2014 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej olympiády na SŠ Vojenskej v Košiciach.

Podarilo sa nám získať 2 druhé miesta a to:

  • Denisa Gézová z 9. ročníka
  • Monika Gézová z 5. ročníka

a jedno tretie miesto:

  • Rinaldo Balog zo 7. ročníka.

Z celkového počtu škôl sme sa umiestnili na 3. mieste.

Všetkým súťažiacim gratulujeme.

Mariondová