Šarkaniáda

Púšťanie šarkanov patrí k jesenným radovánkam detí. V našom školskom klube detí sme mali šarkaniádu v stredu, 5.11.2014 v rámci telovýchovnej a rekreačnej zložky výchovy. Aj keď už niekoľko dní bolo bezvetrie a púšťať šarkanov sa nedalo, využili sme to na zábavno-súťažné hry so šarkanom. Fotodokumentácia svedčí o tom, že sme opäť strávili pekné popoludnie.

Dzurňáková