Vernisáž žiackych výtvarných prác v KS na sídlisku Nad jazerom

Mestská časť Košice Nad jazerom už tradične usporiadala pre deti MŠ a ZŠ výstavu výtvarných prác so zameraním na vyjadrenie prázdninových zážitkov a významných udalostí v našom meste. Témami tohtoročnej výstavy boli okrem prázdninových zážitkov aj Medzinárodný maratón mieru a Košice – mesto kultúry. Dňa 29.10 2014 sme sa zúčastnili vernisáže žiackych výtvarných prác. Slávnostnú atmosféru dotvorili žiaci ZUŠ svojim hudobným vystúpením. Zástupcovia kultúrnej komisie za prítomnosti p. starostky a predsedníčky poroty p. Gabriely Kurucovej privítali všetkých účastníkov, zhodnotili priebeh súťaže a autorom víťazných prác odovzdali diplom a vecné ceny.

V kategórii špeciálnych škôl boli ocenení za svoje výtvarne diela traja žiaci:

Janka Mročová, 6.B získala 1. miesto,
Mária Horváthová, 7.A získala 2. miesto,
Daniel Balog, 4. r. získal 3. miesto.

Obrázky našich malých umelcov si môže verejnosť pozrieť do konca roka v priestoroch KS na sídlisku Nad jazerom.

Nagyová Z.