Záložka do knihy spája školy

„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť, ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“
J. A. Komenský

Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sa žiaci našej školy zapojili do Česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou Moja obľúbená kniha, ktorú organizuje už piaty rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a Knižnica J. A. Komenského v Prahe.

Deti s tento projet veľmi obľúbili. Rady čítajú, počúvajú, ale aj sledujú rozprávky, ktoré vždy končia „happy endom“. Teší ich, keď môžu obdarovať svojim výtvorom – záložkami svojich rovesníkov, ale tešia sa aj záložkám, ktoré im pošlú žiaci z partnerskej školy.

Tento školský rok sa našou partnerskou školou stala česká ZŠ na Šternberskej ulici v Uničove, okres Olomouc. Deti usilovne pracovali, s partnerskou školou sme si vymieňali informácie a pozdravy. V posledný deň pred jesennými prázdninami sme projekt ukončili vyhodnotením najkrajších záložiek, s krátkou prezentáciou o priebehu projektu, zážitkovým čítaním a sledovaním rozprávky.

Partnerskej škole sme zaslali obálku so 40 záložkami, CD a DVD pozdrav. Zapojením do projektu sme u detí vzbudili väčší záujme o čítanie, prostredníctvom fotografií a internetu spoznali mestečko Uničov v Českej republike a záložka, ktorá slúži ako pomôcka pri čítaní sa stala spomienkou na naše priateľstvo a spoluprácu.

Koniarová