Školský poriadok v ŠKD

Tak ako každý rok, aj tento sme si formou modelových situácií a aktivizačných hier zopakovali školský poriadok a pravidlá v ŠKD. Aj tí najmenší cez obrázky pochopili, čo sa sme a čo nie. Popoludnie bolo veselé a plné hier. 

Nagyová