Bezpečne do školy – domov

Prostredníctvom maňušky Marienky si deti z ŠKD zopakovali základné pravidlá, ktorými sa riadia chodci a ostatní účastníci cestnej premávky. Maňuška išla z rozprávkovej krajiny hľadať šťastie a dostala sa do súčastnosti, kde nič nepoznala. Deti ju sprevádzali a vysvetľovali jej pravidlá a zásady, ktoré treba dodržiavať, aby sa bezpečne dostali do školy a domov.

Tomičová