Zoznamovacie popoludnie v ŠKD

V školskom klube sme sa s našimi novými prváčikmi stretli popoludní 10. septembra v rámci spoločnej akcie „Zoznamovacie popoludnie“. Deti sa vzájomne predstavili a celé popoludnie už bolo venované zábavným súťažiam. Hádzanie loptičiek na cieľ, nosenie pohárikov na hlavách, na chrbotoch, ťahanie kamarátov na mini-sánkach, hádzanie loptičiek do plastových fliaš a mnoho ďalších hier prinieslo deťom veľa zábavy, smichu a radosti. Keďže všetky deti, vrátane prváčikov boli šikovné, pohotové, aktívne, tak na záver boli odmenené sladkou odmenou.

Dzurňáková