Spievanky

Dňa 30. 4. 2014 sa konala krajská súťaž v ľudovom speve  žiakov „Spievanky“ v Spojenej škole internátnej v Spišských Vlachoch. Naša škola sa jej zúčastnila aj tento rok, zastupovali nás  3 žiaci v 2 kategóriách: v 1. kategórii Zdenka Čonková z 1. A a Daniel Balog z 3. ročníka v 2. kategórii Simona Horváthová z 5.A.

Z ôsmich zúčastnených škôl kraja sme sa umiestnili v 1. kategórii na 1. mieste. Ocenený bol Daniel Balog. Konkurencia bola silná. V porote boli dvaja členovia folklórneho súboru Stavbár, pán učiteľ zo ŠZŠ Ždaňa a pani riaditeľka Mgr. Koperdáková zo Spišských Vlachov.

Atmosféra súťaže bola veľmi pekná. Žiaci mali kultúrny zážitok z vystúpenia dievčenskej tanečnej skupiny zo Spišských Vlachov. Potešili sme sa z umiestnenia a tešíme sa opäť na ďalšiu súťaž.

Bubelínyová