Záložka spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnica J. A. Komenského v Prahe pre základné školy vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2013 4.ročník česko – slovenského projektu pre základné školy „Záložka do knihy spája školy“ z témou Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Cieľom celého projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami, poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska ako aj podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek. Našou partnerskou školou sa stala Spojená škola internátna v Prievidzi. Pokračovať v čítaní