Vernisáž detských prác – Moje sídlisko

O tom, že žiaci našej školy radi a pekne maľujú a majú vzťah k výtvarnému umeniu, svedčí aj umiestnenie vo výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásila MČ Košice Nad jazerom.

  1. miesto získala Renáta Zupková (5.A)
  2. miesto získala Angela Horváthová (6.A)
  3. miesto získal Lukáš Makula (B-var.)

Dňa 10. 10. 2013 sme boli v kultúrnom stredisku Iskra na vernisáži prevziať si ceny.

Víťazom gratulujeme!

Valentová-Petkovová

Valentová