Jeseň, pani bohatá – didaktická vychádzka

Jeseň mladší žiaci poznávali aktívnym pobytom v prírode. Počasie bolo typické – hmla, dáždnik, vetrík. Neprekazilo však naše hry, súťaže, zábavu. Pod vedením učiteľov si žiaci prehĺbili učivo z vlastivedy, vecného učenia, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a telesnej výchovy. Preukazovali svoje vedomosti, vlastnosti, komunikačné zručnosti, praktické zručnosti a návyky spojené s témou: jeseň.

Plnili zaujímavé úlohy:

  • Čo som videl v prírode cestou k jazeru?
  • Ako vyrobím chvost šarkana?
  • Narodil som sa v jeseni?
  • Prekonám prekážky v prírode?
  • Ako chránim prírodu?

Liptáková