Športové podujatie na Alejovej

Posledný májový deň sa žiaci B-variantu zúčastnili športového podujatia „O pohár Martina Záhradníka“. Tento rok sa konal 6. ročník súťaže v športových disciplínach: futbalový zápas, streľba na basketbalový kôš, hod na cieľ volejbalovou loptou, jednoduchá prekážková dráha.

Súťažiaci uvedené disciplíny hravo zvládli. Víťazné družstvá – aj naše – dostali zlatý pohár, diplom a hodnotné ceny. Nechýbalo občerstvenie a dobrá nálada prevádzala súťažiacich počas celého podujatia.

Valentová-Petkovová