Husľový kľúčik

Dňa 22. 5. 2013 sa v Bratislave uskutočnil IV. ročník celoslovenskej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti „Husľový kľúčik“.

Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Prvú kategóriu žiakov do 12 rokov zastupovala Simona Horváthová zo 4.A triedy. B-variant zastupovali 2 žiaci – Martin Čopko a Jolana Horváthová. Najstaršiu kategóriu reprezentovala Ema Balogová z 8.A triedy. Najväčší úspech zožala Simona Horváthová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste vo svojej kategórii. Zo súťaže si odniesla krásne ceny, diplom, ale aj pekné spomienky na Bratislavu.

Všetkým zúčastneným gratulujeme!

Koniarová