Koliesková súťaž

Deti z ŠKD si medzi sebou 15. mája 2013 zmerali sily v jazde na korčuliach, kolobežkách a bicykloch. Súťažili v troch družstvách a troch disciplínach. Ukázali akí sú šikovní a zruční.

  1. disciplína: Korčule (obuť, pozapínať, nasadiť si prilbu, prejsť stanovenú trasu) Víťazom sa stal Lukáš Makula: čas – 1:16.
  2. disciplína: Bicykle (bežať na stanovené miesto ako rak – dozadu, nasadnúť na bicykel a rýchlo bicyklovať k členom družstva) Víťazom sa stalo družstvo modrých s časom 1:51.
  3. disciplína: Kolobežky (nasadiť si prilbu, na kolobežke jazdiť slalom medzi kuželkami) Víťazom tejto disciplíny sa stalo družstvo modrých s časom 1:18.

Všetky deti získali sladké odmeny a veľký potlesk.

Športu zdar!

Tomičová