Rozprávkové jazero

15. mája 2013 sa stretli v KC Jazero žiaci špeciálnych základných škôl mesta Košíc. Usporiadateľom bola naša, škola, predstavili sme sa rozprávkami Pytačky a Deduškova rukavička. O tom, ako vznikla rómska vlajka sme sa dozvedeli v dramatizovanom predstavení od žiakov ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach. Príbeh SŠ Vojenská nás zaviedol do ríše zvierat bol o priateľstve medzi zvieratkami. Ako sa stal kocúr ministrom, predniesli žiaci ŠZŠ Inžinierska. V hľadisku sa ozývala podpora účinkujúcim od hostí zo SŠ Opatovská. Prehliadka ich tak nadchla, že sľúbili prísť so svojou rozprávkou v roku 2014.
Prehliadka dramatického umenia špeciálnych základných škôl v Košiciach má už 18 rokov. Dovŕšila vek dospelosti. Tešíme sa, že je to práve v tomto roku. Prečo? Pretože naše „dospelé“ narodeniny boli dôstojným príspevkom a darčekom Európskemu mestu kultúry 2013. Za ten čas sme pripravili a zrealizovali 90 skvelých rozprávkových príbehov. Divadlo je pre žiakov nástrojom sebapoznávania, sebauvedomovania a sebaakceptácie. Pomáha deťom aktívne sa zapojiť do spoločnosti. Dáva príležitosť rozvinúť utajené vlohy a schopnosti. Pomáha pochopiť, čo je priateľstvo, empatia, porozumenie, podporuje zdravé stránky osobnosti dieťaťa.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú: OZ ŠTUMP, MČ Košice Nad jazerom, riaditeľstvu ŠZŠ Rovníková 11 v Košiciach a skvelým pedagógom a asistentom ŠZŠ v Košiciach.

Liptáková