Vyhodnotenie speváckej súťaže „Slovenský slávik“

Dňa 14. 5. 2013 sa šesť žiakov našej školy zúčastnilo speváckej súťaže v rámci špeciálnych základný škôl mesta Košice:

  1. kategória: 7-10 roční: Jaroslav Mižigár z 1. ročníka a Daniel Balog z 2. ročníka
  2. kategória: 11-13 roční: Dávid Pohlodko z 5.A triedy a Františka Balogová z 5.A triedy
  3. kategória: 14-16 roční: Nikola Turtáková z 5.B tiredy a Ema Balogová z 8. ročníka

Na 3. mieste 1. kagetórie sa umiestnil Jarko Mižigár, z 2. kategórie na 2. mieste sa umiestnil Dávid Pohlodko, z 3. kategórie na 1. mieste sa umiestnila Ema Balogová a na 3. mieste sa umiestnila Nikola Turtáková.
Všetkým zúčastnením gratulujeme.

Bubelínyová