Didaktické hry – hry v prírode na jar

Dňa 13.5.2013 si žiaci I. stupňa a B-variantu zahrali didaktické hry v prírode. Pekné počasie nám prialo, takže sme sa vybehli von, mimo školu, kde sme súťažili, pozorovali prírodu a športovali. Ako každý rok, tak aj tento, to bolo pekné prostredie areálu Pláže na sídlisku Nad jazerom.

Cieľom didaktických hier bolo rozvíjanie telesnej zdatnosti a pohybovej aktivity. Pripravili sme pre naše deti rôzne súťaže zamerané na koordináciu, obratnosť a rýchlosť (slalom medzi stromami, prekážkový beh, rôzne loptové hry a nosenie vajíčka na lyžičke). Výsledkom takýchto aktivít je dosiahnuť u deti radosť z pohybu a vnímanie prírody počas športu.

Všetci sme sa tešili z nádherne prežitého dňa.

Oravcová