Kreslenie na asfalt

Od 30. apríla do 8. mája 2013 sa uskutočnil XIX. ročník Dní mesta Košice. Súčasťou podujatí osláv boli aj: Kultúrny program a Kreslenie na asfalt s tematikou –Košice mesto kultúry.

Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov II. stupňa našej školy. Každá škola , ktorá sa prihlásila na súťaž mala určené miesto na kreslenie a na mieste už náš čakali usporiadatelia s dvoma vedierkami farebných kried. Naši žiaci sa s veľkým elánom sa pustili do kreslenia. Výsledkom ich usilovnej práce boli pekné obrázky na asfalte, ktoré ocenili okoloidúci a porota. Najkrajší obrázok nakreslili Angela Horváthová a Renáta Balogová zo 6. b triedy, ktoré nakreslili Dóm svätej Alžbety, najväčší kostol na Slovensku. Všetko samozrejme zadokumentoval náš fotograf p. uč. Helcmanovský . Na záver žiaci za svoju prácu boli odmenení poukážkami na zmrzlinu a sladkým nápojom.

Sprievodným podujatím bol aj kultúrny program, v ktorom účinkovali žiaci MŠ, ZŠ a ŠZŠ . Samozrejme, že tam nemohol chýbať náš najlepší recitátor Maťo Horváth so svojou prózou od Gabriely Fulovej Nezblázni sa mamička. Všetkým sa jeho vystúpení veľmi páčilo a zožal obrovsky aplauz a dostal zaslúženú sladkú odmenu.

Mariondová