Pripravujeme v máji

Mesiac, v ktorom sa príroda sa prebúdza k životu, ukazuje svoju krásu a nádheru. Všetko je posiate  farbami, ktoré sú nádhernou  pastvou  pre oči. Všetko žije novým životom. Aj podujatia, ktoré pripravujeme pre našich žiakov budú pestré a rôznorodé ako májová príroda.

Mesiac začneme futbalovým turnajom žiakov 7. a 9. ročníkov základných škôl, ktorý organizuje MČ Košice nad Jazerom.  Naši futbalisti predvedú svoju športovú zdatnosť 2. mája.

Pre žiakov ŠKD v ten istý deň pripravujeme náučné popoludnie na tému Moja rodina, kde sa prostredníctvom modelových situácií prežijú rôzne dôležité udalosti, s ktorými sa v rodine stretávajú.

Na vychádzku do mesta spojenú s kreslením na asfalt a kultúrnym vystúpením sa môžu tešiť 3. mája.  

7. mája budú mať naši žiaci riaditeľské voľno, pedagógov čaká Metodický deň na tému Budovanie pozitívnej klímy v triede.

Rozhlasové vysielanie pri príležitosti Dňa matiek na tému Mama je mama bude 9. mája.

Detskú knižnicu navštívia žiaci 3. a 4. ročníka  10. mája. Pripravená je pre nich beseda na tému Solúnski učitelia.

13. mája sa žiaci ročníkov 1 – 4 a B-variantu zúčastnia didaktickej vychádzky, a starší žiaci účelového cvičenia.

Naši najlepší speváci, výhercovia školského kola Slovenského slávika sa 14. mája zúčastnia mestského kola tejto speváckej súťaže na ŠZŠ Odborárska.

Ešte v apríli sa naši dvaja recitátori Angela Horváthová a Martin Horváth zúčastnili krajskej súťaže v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“. Svoj prednes zvládli na jednotku – vyhrali. Obaja sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii a tým si vybojovali postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 14. mája v Spišskej Novej Vsi.
Držíme im palce!

V máji sa naši žiaci predstavia už na 18. ročníku prehliadky dramatizácie rozprávok Rozprávkové jazero, ktorú organizuje naša škola. Svoje herecké schopnosti budú môcť ukázať 15. mája.

V ten istý deň si poobede v ŠKD zasúťažia v kolieskovej súťaži.

V rámci Európskeho futbalového týždňa si 20. mája futbalisti zahrajú unifikovaný futbal.

21. mája pokračuje futsalová liga žiakov košických základných škôl v Infinity Aréne, s názvom Zober loptu, nie drogy.

Výhercovia školského kola Slovenského slávika 22. mája vycestujú do hlavného mesta, kde predvedú svoj talent na celoslovenskej speváckej súťaži Husľový kľúčik.
Držíme im palce!

Žiaci ŠKD 23. mája sa zúčastnia kresby na asfalt na tému Moja mama.

Posledný deň mesiaca, 31. máj bude opäť v znamení športu. Žiaci B variantu predstavia svoju šikovnosť na 6. ročníku športového podujatia O pohár Martina Záhradníka. 

Špaková