Spoločné narodeniny v B-variante

Žiaci B-variantu 17. apríla s pani učiteľkou Valentovou a pani vychovávateľkou usporiadali spoločnú oslavu svojich narodenín. Vyzdobili triedu, pripravili spoločný stôl s občerstvením. Samozrejme nesmela chýbať narodeninová čokoládová torta a darčeky. Radosť z predvádzaní bublifukov a diskotéka, rozšantili celú triedu. Ďakujeme našim hosťom, pánovi asistentovi Miškovi za fotografie, a pani riaditeľke Valenčákovej, ktorá ešte osobne obdarovala deti sladkosťami.

Dzurňáková