Beseda v knižnici „Kto vám to kreslí?“

Žiaci I. stupňa našej školy pravidelne navštevujú knižnicu pre mládež mesta Košice na Družicovej ulici. Počas celého roka absolvujú cyklus, ktorý pozostáva z piatich besied. Na besede 16. apríla sa dozvedeli, čo je to ilustrácia, zahrali sa s rozprávkou „Snehulienka a sedem trpaslíkov“. Program sa žiakom veľmi páčil, lebo prebiehal zábavnou, rozprávkovou formou. Za jeho realizáciu ďakujeme pani knihovníčke Tomášovej. Tešíme sa na poslednú besedu v júni, ktorá bude venovaná učiteľom zo Solúna, Cyrilovi a Metodovi.

Fujdalová