Prvá pomoc v ŠKD

Školský klub detí pripravil na 11. apríla kvíz „Prvá pomoc“. Jarné slniečko nás vytiahlo von z tried. Priamo na školskom dvore sme si porozprávali a názorne ukázali, ako správne ošetriť rany pri rôznych poraneniach. Zopakovali sme si dôležité telefónne čísla a precvičili rozhovor pri telefonovaní na záchrannú službu. Na záver deti vzájomne predviedli ošetrenie ruky, kolena, hlavy, fixovanie zlomenej ruky a vytvorenie takzvanej záchrannej stoličky pre zraneného.

Sladká odmena pre šikovných záchranárov bola bodkou za zaujímavým popoludním v ŠKD.

Dzurňáková