Pripravujeme v máji

Mesiac, v ktorom sa príroda sa prebúdza k životu, ukazuje svoju krásu a nádheru. Všetko je posiate  farbami, ktoré sú nádhernou  pastvou  pre oči. Všetko žije novým životom. Aj podujatia, ktoré pripravujeme pre našich žiakov budú pestré a rôznorodé ako májová príroda. Pokračovať v čítaní

Prehadzovaná

Dňa 30. apríla sa 9 dievčat našej školy zúčastnilo turnaja v prehadzovanej na ŠZŠ Odborárska, ktorý bol pod záštitou projektu „Zober loptu, nie drogy“. Do turnaja sa zapojilo 5 ŠZŠ – 4 košické a 1 ŠZŠ zo Sabinova. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto, hrali v duchu fair-play, a za svoj výkon boli odmenené tričkom, vecnými darmi, diplomami a plaketou. Pokračovať v čítaní

Počítač – môj kamarát 2013

… tvrdia všetci, ktorí sa zapojili do počítačovej súťaže určenej žiakom 5. – 9. ročníka špeciálnych základných škôl. 24. apríla ju po druhýkrát organizovala vo svojich priestoroch ŠZŠ Rovníková 11 v Košiciach. Cieľom súťaže bolo overiť digitálne zručnosti dievčat a chlapcov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vychádzajúc z učebných osnov predmetu informatická výchova. Pokračovať v čítaní

EKO hry v ŠKD

Deň Zeme sme 22. apríla v ŠKD strávili pri ekohrách, kde sme súťažili a spoznávali živú a neživú prírodu. Naučili sme sa ako triediť jednotlivý odpad a na záver sme poupratovali školský dvor. S dobrým pocitom a novými vedomosťami ako chrániť našu prírodu sme ukončili popoludnie. Pokračovať v čítaní

Poznaj a chráň

Na ochranu životného prostredia a boj proti následkom klimatickej zmeny upozorňuje Deň Zeme, ktorý je reakciou na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Pravidelne sa oslavuje od roku 1970. Každoročne sa koná 22. apríla, a od roku 2009 ho uznáva aj OSN.
Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je nutné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je dôležité venovať sa otázkam životného prostredia a chrániť ho pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Pokračovať v čítaní

Beseda v knižnici „Kto vám to kreslí?“

Žiaci I. stupňa našej školy pravidelne navštevujú knižnicu pre mládež mesta Košice na Družicovej ulici. Počas celého roka absolvujú cyklus, ktorý pozostáva z piatich besied. Na besede 16. apríla sa dozvedeli, čo je to ilustrácia, zahrali sa s rozprávkou „Snehulienka a sedem trpaslíkov“. Program sa žiakom veľmi páčil, lebo prebiehal zábavnou, rozprávkovou formou. Za jeho realizáciu ďakujeme pani knihovníčke Tomášovej. Tešíme sa na poslednú besedu v júni, ktorá bude venovaná učiteľom zo Solúna, Cyrilovi a Metodovi. Pokračovať v čítaní