Pripravujeme v apríli

Po dlhej zime prichádza mesiac, na ktorý sa tešíme, pretože nás okrem Veľkonočných sviatkov a prázdnin, čaká aj množstvo zaujímavých podujatí. Nezabudneme pri tom ani na hodnotenie práce žiakov za tretí štvrťrok.

V prvom týždni, po príchode žiakov z prázdnin, ukončíme 5. apríla zber odpadového papiera. Najlepší „zberači“ – jednotlivci i kolektívy budú odmenení.

Naši najúspešnejší recitátori, Martin Horváth a Angela Horváthová sa 10. apríla zúčastnia krajskej súťaže v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“, v Spišskej Novej Vsi.
Držíme im palce!

V ten istý deň, 10. apríla, začína futsalová liga žiakov košických základných škôl v Infinity Aténe, do ktorej sa naši futbalisti pravidelne zapájajú.

Školský klub detí pripravil na 11. apríla kvíz „Prvá pomoc“, v ktorom si žiaci zopakujú a precvičia to, čo sa už naučili o poskytovaní prvej pomoci, ale i o potrebe ochrany zdravia, o zdravom životnom štýle.

Naši najmenší, prváci a druháci sa 16. apríla vyberú do žiackej knižnice, na besedu „Kto vám to kreslí“.

Keďže máme pred dverami hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za tretí štvrťrok, na 17. apríla sme naplánovali zasadnutie metodických orgánov i rodičovské združenie.

18. apríla žiaci v ŠKD si zahrajú EKO hry, pri ktorých sa zábavnou formou dozvedia viac o prírode, životnom prostredí, a dôležitosti jeho ochrany.

Najlepší výtvarníci ukážu svoje práce na výstave výtvarných prác žiakov v rušňovom depe „Rušňoparáda“, 21. apríla.

Prírode a jej ochrane sa budeme venovať naďalej, na 22. apríla pripravujeme celoškolskú akciu Deň Zeme, s názvom „Poznaj a chráň“.

Mestské kolo počítačovej súťaže „Počítač môj kamarát“ pripravujeme na 24. apríla. Zúčastnia sa ho okrem našich žiakov aj žiaci z ostatných košických špeciálnych základných škôl.

25. apríla na Pedagogickej rade vyhodnotíme výsledky práce našich žiakov.

Tvorivej dielne a výstavy výtvarných prác s názvom „Bosorka“ sa zúčastníme 25. apríla v Moldave nad Bodvou.

Naši speváci ukážu svoju šikovnosť 29. apríla na školskom kole speváckej súťaže „Slovenský slávik“.

V tomto mesiaci si zasúťažia aj naše športovkyne, 30. apríla na ŠZŠ Odborárska, v turnaji v prehadzovanej dievčat.

Mesiac uzatvoríme zapojením sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Prečo som na svete rád/rada“, 30. apríla.

Špaková