Keď raz budem otcom – mamou

Akcia, ktorá sa uskutočnila 20. marca, je súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorá sa už tradične uskutočňuje každý rok.

Rozdelená bola na dve časti:

V tej prvej Žiaci rozprávali o tom, čo je rodina, kto tvorí členov rodiny, aké sú úlohy členov v rodine, o vzťahoch medzi členmi rodiny, o starostlivosti o členov rodiny.

V druhej časti – v kvíze, si žiaci v družstvách súťažili a odpovedali na otázky. Na konci podujatia nechýbalo vyhodnotenie, pochvala a odmena.

Tomičová