Návšteva knižnice

V rámci „mesiaca kníh“ žiaci II. stupňa navštívili knižnicu na Uralskej ulici. Pani knihovníčka oboznámila deti s knižnicou a knihami, ktoré sa v tomto kráľovstve nachádzajú. Deťom vysvetlila pravidlá požičiavania kníh a ako sa s knihami zaobchádza. Žiakom odprezentovala prednášku o solúnskych bratoch – misionároch – Cyrilovi a Metodovi, ktorí pred 1150 rokmi prišli na naše územie. Svoju prednášku obohatila o ukážku z knihy Proglas a prvého písma Slovanov – hlaholiky.

Po prednáške žiaci čítali rozprávkové knihy, recitovali a hádali hádanky, ktoré si pre nich pripravila pani knihovníčka. Po viac ako hodinovom pobyte v knižnice sme sa rozlúčili s poďakovaním a sľubom, že o rok prídeme zas.

Koniarová