Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Ako každoročne sa marec u nás niesol v znamení prednesu poézie a prózy. Do štyroch kategórií školského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. 3. 2013, bolo prihlásených 19 žiakov. Súťažili vo veľmi pohodovej atmosfére pred komisiou v zložení p. zást. Špaková, p. uč. Nagyová, p. uč. Lešková. Víťazi boli odmenení predveľkonočne – čokoládovými vajíčkami.

Naši víťazi:

1. miesta
Poézia
Marek Harkábus – Pr. r.
Adela Mižigárová – 3.A
Angela Horváthová – 5.B

Próza:
Dávid Horváth – 3.A
Martin Horváth – 7.A

2. miesta
Jaroslav Mižigár – 1.A
Leonard Slepčík – 4.A
Veronika Horváthová – 7.B

3. miesta
Dionýz Balog – Pr. r.
Jolana Horváthová – B-variant
Ema Balogová – 8.A

„Zlatí“ a „strieborní“ žiaci postúpili do mestského kola.

Lešková