Pripravujeme v marci

Mesiac knihy, mesiac, v ktorom sa prebúdza príroda zo zimného spánku, a začína nové ročné obdobie – jar, bude naplnený bohatým a rôznorodým programom pre našich žiakov.

V prvom týždni, 5. marca navštívia žiacku knižnicu naši tretiaci a štvrtáci.

Starší žiaci sa v ten istý deň, 5. marca v rámci projektu Košický kultúrny kaleidoskop zúčastnia exkurzie do historického centra mesta, kde si navštívia najvýznamnejšie kultúrne pamiatky – Dóm svätej Alžbety, Kaplnku sv. Michala, Urbanovu vežu, divadlo, Morový stĺp a Miklušovu väznicu.

8. marca sa prihovorí pani riaditeľka v pravidelnom rozhlasovom vysielaní.

V ďalšom týždni, 14. marca nás čaká súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, a následne i mestské.

Pre žiakov ŠKD v rovnaký deň, 14. marca pripravujeme besedu s názvom „Práva a povinnosti dieťaťa“.

15. marca sa naši najmenší, Prípravný ročník, prváci a trieda B-variantu zúčastnia projektového vyučovania „Deň s rozprávkou“.

Nezabúdame ani na dvoch Solúnskych učencov, vierozvestcov, ktorí na naše územie priniesli prvé písmo, na Cyrila a Metoda. Starší žiaci sa 18. marca zúčastnia tematického vyučovania, spojeného s prezentáciou.

19. marca žiaci druhého stupňa navštívia knižnicu na Urale, kde si zopakujú svoje vedomosti o Cyrilovi a Metodovi na besede spojenej s čítaním.

Na 20. marca pripravuje ŠKD kvíz na tému „Keď raz budem mamou, otcom“.

Rada školy zasadne 20. marca.

Slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutoční v prvý jarný deň, 21. marca.

22. marca sa niektorí naši učitelia zúčastnia Dňa učiteľov, ktorý organizuje MČ Košice Nad Jazerom.

V posledný týždeň prvého jarného mesiaca, 26. marca, sa uskutoční rozhlasové vysielanie „Náš učiteľ“, pri príležitosti Dňa učiteľov.

Jar privítajú žiaci prvého stupňa a triedy B-variantu 27. marca, starým ľudovým zvykom, vynášaním Moreny.

Naši najlepší recitátori – výhercovia školského kola sa 27. marca zúčastnia mestského kola v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín.

27. marca absolvujú starší žiaci výchovný koncert „Hudba ako hra“ v Dome umenia.

Najlepší výtvarníci budú prezentovať svoju šikovnosť na výtvarných súťažiach „Deň 112 očami detí“, „Talent show 2013“ a „Zelený svet 2013“.

V rámci ochrany životného prostredia sa na škole v termíne od 11. marca do 26. marca, uskutoční jarný zber odpadového papiera.

28. marca začínajú Veľkonočné prázdniny.

Veselú Veľkú noc, veľa slniečka, radosti, smiechu a pohody želáme všetkým našim žiakom i zamestnancom.

Špaková