Keď raz budem veľký

V posledný februárový deň, 28. 2. 2013 mali žiaci tretích a štvrtých ročníkov príležitosť zoznámiť sa s mnohými, pre nich zaujímavými povolaniami. Besedu na tému „Keď raz budem veľký/á“ pre nich pripravil a realizoval výchovný poradca, pán učiteľ PaedDr. Michal Helemik. Prostredníctvom rôznych atraktívnych ukážok tak mohli bližšie nazrieť do „kuchyne“ jednotlivých povolaní, a začínať si pomaly vyberať „to svoje“. Túžba po budúcnosti, v ktorej sa na chvíľu videli, bola pre nich dobrou motiváciou k dobrej školskej dochádzke, i lepším študijným výsledkom.

Helemik