Dňa otvorených dverí na OU Alejová 6 v Košiciach

Dnes sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili „Dňa otvorených dverí na OU Alejová 6 v Košiciach“. Záujemcovia o ďalšie vzdelávanie na OU mali možnosť vidieť prezentáciu jednotlivých pomaturitných učebných odbor. Najväčší záujem majú žiaci o odbory murár a cukrár. Po prehliadke školy a praktickej činnosti sa chlapci a dievčatá presunuli do hádzanárskej haly, kde študenti OU a záujemcovia o štúdium odohrali futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy.

Naši žiaci získali pekné 2. miesto.

Koniarová