„Čo je zdravie?“

Pod vplyvom rôznych masmédií i rovesníkov sú mladí ľudia vystavení nezdravému spôsobu života, ktorý znamená málo pohybu, veľa času stráveného pri počítači, televízii, ale aj nezdravú stravu. Keďže škola je miesto, kde deti trávia veľkú časť dňa, je nevyhnutné vštepovať im zásady prevencie a poskytnúť im čo najviac informácií o zdravom životnom štýle. „Nech sa pohneme kamkoľvek, pôjdu s nami dve najkrajšie veci: príroda a vlastné zdravie.“ Týmito slovami rímskeho filozofa Senecu otvorili 23. januára pani učiteľka Urbanová (koordinátor prevencie) a pán učiteľ Helemik (výchovný poradca) stretnutie žiakov 2. stupňa. Hravou a zábavnou formou s využitím interaktívnej tabule hľadali odpovede na otázky „Čo je zdravie?“ a „Čo je to zdravý životný štýl?“

Urbanová