Návšteva žiackej knižnice

Posedenie v knižnici na Družicovej ulici bolo opäť veľmi pekné. Pani knihovníčka sa v prvej časti zamerala na poéziu: Deti počúvali krátke básničky a ich úlohou bolo uhádnuť správny rým na konci veršov. Veľmi sa im to páčilo. Občas vznikli aj humorné verše, takže bolo riadne veselo!

Druhá časť bola venovaná próze: pani knihovníčka pripravila dojemnú rozprávku „O snehuliakovi s horúcim srdcom“. Všetky postavy a predmety z rozprávky mala namaľované a vystrihnuté. Čítala rozprávku, ale žiaci neboli pasívnymi poslucháčmi – celý dej znázorňovali na magnetickej tabuli, čiže nastala akási simultánna kolektívna ilustrácia rozprávky. Bolo to veľmi pekné a podnetné.

Súčasná pani knihovníčka z pobočky na ZŠ Družicová v Košiciach to jednoducho s deťmi vie. Hovoríme o nej v superlatívoch a sme radi, že ju máme. Už teraz sme zvedaví, čo si pre nás pripraví na jarné stretnutie.

Lešková