„Čo je zdravie?“

Pod vplyvom rôznych masmédií i rovesníkov sú mladí ľudia vystavení nezdravému spôsobu života, ktorý znamená málo pohybu, veľa času stráveného pri počítači, televízii, ale aj nezdravú stravu. Keďže škola je miesto, kde deti trávia veľkú časť dňa, je nevyhnutné vštepovať im zásady prevencie a poskytnúť im čo najviac informácií o zdravom životnom štýle. Pokračovať v čítaní

Kto vie – odpovie

Dnes sme mali v ŠKD zábavno-vedomostný kvíz Kto vie – odpovie. Zábavnou formou si žiaci overovali a utvrdzovali vedomosti, ktoré získali počas prvého polroka. Boli z rôznych oblastí, ako: prvá pomoc, naše mesto Košice, okolie školy, zvieratká, rastliny, hygiena, zdravie a pod. Všetci sme sa zabavili, a víťazné družstvo získalo sladkú odmenu.

Dzurňáková

Hry na snehu

V rámci projektu 4 ročné obdobia: Zima – Hry na snehu, žiaci štvrtého ročníka a triedy B-variantu ukázali svoju šikovnosť a zdatnosť. V rôznych súťažných disciplínach: lyžiarska štafeta, slalomova dráha, ťahanie naložených saní po slalomovej dráhe, hod na cieľ snehovými guľami sa snažili prekonať sami seba, a dosiahnuť čo najlepší výsledok. Pokračovať v čítaní

Pripravujeme v januári

Zatiaľ, čo v poslednom mesiaci kalendárneho roku obyčajne bilancujeme predchádzajúcich 12 mesiacov, v prvom mesiaci – januári hodnotíme usilovnosť a výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za uplynulých päť mesiacov. Január ale nebude iba v znamení skúšania a klasifikácie, ale žiaci sa môžu tešiť aj na množstvo zaujímavých podujatí. Pokračovať v čítaní