Posedenie pri stromčeku

Ako každoročne, aj v tomto roku sa žiaci ŠKD zišli na spoločnom posedení pri stromčeku.

S krátkym programom vystúpila každá trieda. Počúvaním a spievaním vianočných piesní a sladkým pohostením, sme si vytvorili krásne vianočné popoludnie.

 Dzurňáková