Vianočný stolnotenisový turnaj

Dnes sa 4 dievčatá (Ema Balogová – 8. r., Manuela Mročová – 9.B, Erika Zupková – 9.A, Alžbeta Balogová – 6. r.), a 4 chlapci (Jaroslav Jano – 8. r., Tomáš Duna – 8. r., Norbert Géza – 8. r. Marek Balog – 7.A) našej školy zúčastnili „Vianočného stolnotenisového turnaja“ na Spojenej škole na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach.

Do súťaže v rámci mesta sa zapojilo 40 športovcov z 5 ŠZŠ. Dievčatá a chlapci z našej školy sa veľmi snažili, ale športové šťastie prialo iným.

Žiaci získali 4. miesto. Najlepšie hrajúcim žiakom našej školy bol Jaroslav Jano z 8. ročníka.

Gratulujeme

Koniarová