Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Naši najmenší – Prípravný ročník, prváci a druháci sa dnes zúčastnili zaujímavého podujatia, besedy, uskutočnenej v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Formou zaujímavých a veku primeraných didaktických hier sa zoznamovali so stavbou ľudského tela. Precvičovali si správne pomenovanie jeho jednotlivých častí. Súčasťou boli aj hry, počas ktorých si žiaci vyskúšali rôzne role, v ktorých sa zahrali na mamu, otca, a ďalších rodinných príslušníkov.

Strelková